March 2020

Den “Svenska Metoden” ännu sämre än man trott

Då fallen av smittade utan symtom är fler än man tidigare trott så är den “Svenska Metoden” att inte testa sjuka om de inte är så sjuka att de har allvarliga andningsproblem, till och med sämre än vad man tidigare trott. Då man monterat ned sjukvårdens kapacitet i decennier och velat bibehålla produktionen genom att […]


Det sjunkande skeppet

Populism: A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups.Tills Piratpartiet förstår att det enda sättet att få en position med något slags…


Socialism för de rika, Realism för de fattiga!

Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företag. De lånar ut 500 miljarder via bankerna för att lindra konsekvenserna av coronautbrottet. Företagslånen ges till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper…


Det här med demokrati

Det här med demokrati Av Hans Westerlund Det är lite lurigt, det där med ordet demokrati. Östtyskland kallade sig för en demokratisk republik, men det är nog inte många i dag, som skulle tycka att det var en bra beskrivning. Så när vi hör någon beskriva sig som demokratisk, behöver vi ta reda på vad […]


Sverige Ger Upp, Förlorar Kriget!

Av: Diego Grillo I och med att USA nu gett upp kriget i Afghanistan och kapitulerar i kriget med Talibanerna så förlorar även Sverige, som allierad med USA, kriget!Som vanligt när Sverige ger sig ut…