Apallarchy

Det här med demokrati

Det här med demokrati Av Hans Westerlund Det är lite lurigt, det där med ordet demokrati. Östtyskland kallade sig för en demokratisk republik, men det är nog inte många i dag, som skulle tycka att det var en bra beskrivning. Så när vi hör någon beskriva sig som demokratisk, behöver vi ta reda på vad […]

Läs mer

Sverige numera en ockupationsmakt – som USA och Ryssland

Sverige har gått från att stödja svagare länder mot imperialistiska makter till att vi själva blivit en del av den amerikanska imperialistiska krigsmaskinen.
När Olof Palme gjorde varje svensk stolt genom att fördöma USAs olagliga krig mot Vietnam såg världen på oss med beundran. Hur ses vi nu?


Tystnad kring protester i Frankrike

Produktionsökningen i samhället är inget som skapats av Staten eller av Kapitalet, näringslivets ägare. Det är VI, samhällets medborgare, som har skapat det ökade välstånd som visar sig i att Bruttonationalprodukten (BNP) per capita har ökat med flera hundra procent. Hur kommer det sig att vi då för höra att vi måste arbeta mer?


Media Dead Silent As Award-Winning Journalist Crumbles The Myths Surrounding Julian Assange

Mark Davis, a well-known award-winning Australian investigative journalist, best known for his work on Dateline, has said that it’s the journalists from The Guardian and New York Times who should be in jail, not Julian Assange. Obviously, mainstream media has completely ignored this in fear of slandering their smear campaign that’s been running against Julian Assange for years, making […]


Evil Maliciousness of Others

Ever notice how often what we think is malicious in another person is simply that person’s lack of awareness?
We then realize, ironically, that it’s our very own lack of awareness causing us to think the other person is malicious, and causes the other person to think we ourselves are malicious.


Lydiga idioter.

Visionen om en något för vacker framtid? Tänker jag buttert på väg från banken i vanmakt. Är det så att vara svensk detta, att följa reglerna ner i minsta stavelse? Har vi blivit så detaljstyrda att vi inte vågar ta egna intiativ utan att fråga först ifall vi får eller


What if everyone just said ‘Nah’ to tracking?

Privacy is nearly dead, but we’re not even close to getting over it By Mark Pesce Column Sitting quietly in the upper corner of my browser’s address bar, a counter rises as Disconnect thwarts requests to track me. Visiting well-behaved sites (such as El Reg), those numbers tick up more slowly. On others