Om Buckanjären

Buckanjären är en nättidning som strävar efter att förmedla vad som händer i samhället och världen genom att ge dess läsare möjlighet att analysera vad som sägs av alla inblandade.
Etablerade, statligt eller företagsbetald, media ger oftast en vinklad bild av orsaker och skeenden. Buckanjären låter “den andra sidan” ge sin version av hur, vad och varför någonting hänt.

Buckanjären editeras av Diego Grillo och tar emot reportage och artiklar från olika medarbetare, frilansande journalister och skribenter.
Buckanjären finansieras genom nätreklam och har därför inga “ägare” som styr innehållet.

Politiskt är Buckanjären “Oberoende Pirat”. Det betyder att vi följer den politiska filosofi som heter Apallarki – frihet från statsmakt (härskare).

Buckanjären publicerar allt material som vi finner relevant utan hänsyn till statliga begränsningar av yttrandefriheten, åsiktsfriheten och äganderätten. För att slippa förtryck av dessa basala mänskliga rättigheter tillåter Buckanjären publikation under pseudonym och kontakt tas genom anonym och krypterad email.
Vi kan på detta sätt uppnå publicistisk frihet utan att kontrolleras av statsmakten, vilket vi anser är en rättighet som inte kan begränsas av någon.
Har någon gjort sina åsikter eller verk allmänt tillgängliga så anser vi att vi har rätt att kommentera och sprida dessa.
Buckanjären tar dock sitt publicistiska ansvar och gör allt vi kan för att vara källkritiska, sanningsenliga, skydda de oskyldigas privatliv och vara rättvisa mot alla inblandade.

Kontakt