Opinion

Hur man får igång ekonomin efter Corona

Basinkomst: Ett bättre sätt att få igång ekonomin, skydda småföretagen och hjälpa medborgarna!

Dags att skapa ett ekonomiskt system för det 21:a århundradet

Aldrig har argumentet för att införa en generell Basinkomst varit så starka som under den rådande pandemin. Medborgarnas ekonomier slås i spillror och det ekonomiskt systemets brister blir uppenbara. Medan

Den “Svenska Metoden” ännu sämre än man trott

Då fallen av smittade utan symtom är fler än man tidigare trott så är den “Svenska Metoden” att inte testa sjuka om de inte är så sjuka att de har

Det sjunkande skeppet

Populism: A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups.Tills Piratpartiet förstår att det enda sättet att få

Socialism för de rika, Realism för de fattiga!

Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företag. De lånar ut 500 miljarder via bankerna för att lindra konsekvenserna av coronautbrottet. Företagslånen ges till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för